Tillbaka
MH

Beskrivare: Hans-Erik Hansson

 

Moment

Lima

Beskrinings text

Tollare

1a

Kontakt

4

Tar kontakt själv eller när föraren
tar kontakt. Balanserad.

3,8

1b

Kontakt

4

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

3,6

1c

Kontakt

3

Accepterar. Är neutral.

3,4

2a

Lek 1

4

Leker aktivt, startar snabbt.

4

2b

Lek 1

4

Griper direkt med hela munnen.

3,6

2c

Lek 1

2

Biter tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

2,8

3a

Jakt

4

Startar med hög fart, målinriktad
-bromsar in vid bytet.

3,4

3a

Jakt

4

Startar med hög fart, målinriktad
-bromsar in vid bytet.

3,4

3b

Jakt

3

Griper tveksamt eller med
tidsfördröjning.

2,4

3b

Jakt

4

Griper direkt, släpper.

2,4

4

Aktivitet

2

Är uppmärksam och lugn-
står, sitter eller ligger.

3

5a

Avst. lek

3

Intresserad, följer figuranten
utan avbrott

2,9

5b

Avst. lek

1

Visar inga hotbeteenden.

1,5

5c

Avst. lek

4

Går fram till figuranten med låg
kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

2,4

5d

Avst. lek

3

Leker, griper försiktigt, släpper
drar ej emot.

2,1

5e

Avst. lek

4

Är aktiv med figuranten. Visar även
intresse mot passiv figurant.

2

6a

Överraskn.

3

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

3,1

6b

Överraskn.

1

Visar inga hotbeteenden.

2,1

6c

Överraskn.

2

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen
samt lockar på hunden.

2,5

6d

Överraskn.

2

Liten båge eller tempoväxling vid
någon av passagerna.

2,2

6e

Överraskn.

1

Visar inget inresse.

1,9

7a

Ljudkänsl.

2

Hukar och stannar.

3,1

7b

Ljudkänsl.

4

Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.

3,4

7c

Ljudkänsl.

1

Ingen tempoförändring eller
undanmanöver.

1,8

7d

Ljudkänsl.

2

Stannar upp. Luktar/tittat på
ljudkällan vid ett tillfälle.

1,7

8a

Spöken

1

Visar inga hotbeteenden.
längre tid.

2,6

8b

Spöken

4

Kontrollerar/handlar mot båda
spökena. Kortare avbrott.

3,8

8c

Spöken

2

Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid
föraren. Någon avståndsreglering.

3,5

8d

Spöken

4

Går fram när föraren gått halva
sträckan.

2

8e

Spöken

4

Tar kontakt själv. Balanserad.

3,1

9a

Lek 2

4

Leker aktivt, startar snabbt.

3,8

9b

Lek 2

4

Griper direkt med hela munnen.

3,4

10

Skott

1

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll
och sedan helt oberörd.

2,4

Tillbaka

© T:s Design